BIL

I 2020 har jeg blitt ansvarlig for innholdet i bladet BIL som Agderposten Medier utgir på vegne av bilbransjen i østre deler av Agder. I 2020 kommer det ut ca hver 14. dag. Det deles ut til omlag 28 000 husstander i østre deler av Agder.

På siden min om arbeid med AVIS finner du en del saker jeg leverte til Bilbransjen i 2019, og dette er da samme blad, men nå i ny drakt og med nytt navn.

Utgivelser for BIL 2020

Nr 1 – 10/1
Nr 2 – 24/1
Nr 3 – 7/2
Nr 4 – 21/2
Nr 5 – 6/3
Nr 6 – 20/3
Nr 7 – 3/4
Nr 8 – 24/4
Nr 9 – 8/5
Nr 10 – 22/5
Nr 11 – 5/6
Nr 12 – 19/6

Nr 13 – 7/8
Nr 14 – 21/8
Nr 15 – 4/9

Bilmesseavis

Nr 16 – 2/10
Nr 17 – 16/10
Nr 18 – 30/10
Nr 19 – 13/11
Nr 20 – 27/11